برای اولین بار، کنسرت “رضا بهرام” در استانبول برگزار خواهد شد

کنسرت بزرگ رضا بهرام در استانبول

برای اولین بار

پس از مدتها دوری از صحنه ها بخاطر پاندمی کرونا، و لغو بسیاری از کنسرت هادر شهر های مختلف جهان ، اینبار شاهد حضور چهره محبوب موسقی ایران ” رضا بهرام” در قالب تور جهانی در شهر استانبول خواهیم بود.

تاریخ برگزاری کنسرت مشخص شده و بزودی و همزمان با شروع بلیط فروشی اعلام می گردد

 

این اعلان را به اشتراک گذارید
واحد ارزی / Currency
USD, $ IRR, ﷼