کنسرت بزرگ TMBAX در استانبول | پاییز 1400

کنسرت بزرگ TM-BAX در استانبول

در نایت کلاب مجلل MASQUERADE

19 اکتبر / 27 مهر


همراه داشتن جواب منفی تست PCR (48 ساعت قبل از ورود به سالن) و یا HES CODE (شامل دو دوز واکسن) الزامیست.

Event Details
Leave a Comment
Event Details