کنسرت بزرگ سوگند در استانبول

ORIGINAL
sogand concert

کنسرت بزرگ سوگند در استانبول

12 February / 23 Bahman

نایت کلاب  مجلل Masquerade

باز شدن درب:  23:00

NORMAL
8,580,000
  • USD: 30$
VIP STAND
77,220,000
  • USD: 270$
VIP LODGES / UP FLOOR
128,700,000
  • USD: 450$

طبقه بالا

2 باتل ودکا

ظرفیت 6 نفر

قیمت برای 6 نفر

VIP LODGES/DOWN FLOOR
157,300,000
  • USD: 550$

طبقه پایین

2 باتل ودکا یا ویسکی یا تکیلا

1 باتل شامپاین

ظرفیت 8 نفر

قیمت برای 8 نفر

VIP LODGES / KING / KRAL
243,100,000
  • USD: 850$

طبقه پایین

3 باتل ودکا یا ویسکی یا تکیلا

1 باتل شامپاین

ظرفیت 10 نفر

قیمت برای 10 نفر

جزئیات رویداد
حامیان
واحد ارزی / Currency
USD, $ IRR, ﷼