کنسرت شهره در استانبول | کشتی سوداتور

تور کشتی
کنسرت شهره استانبول

کنسرت “شهره” در استانبول

همراه با تور تنگه بسفر به صرف شام و انواع نوشیدنی

 

تاریخ های برگزاری:

11 نوامبر / 2 آذر

14 نوامبر / 5 آذر

16 نوامبر / 7 آذر

18 نوامبر / 9 آذر

21 نوامبر / 30 آذر

23 نوامبر /  02 آذر

25 نوامبر / 04 آذر

28 نوامبر / 07 آذر

30 نوامبر / 09 آذر

 


سرویس ها

توضیحات تایپ بلیط:

 • تیکت های اکونومی و نرمال هر دو در طبقه همکف می باشند با این تفاوت که بلیت های نرمال کاملا نزدیک به صحنه و بلیتهای اکونومی عقب تر قرار دارند
 • تیکت های vip در طبقه سوم کشتی واقع می باشند
 • تیکت های vvip در طبقه دوم دارای بهترین دید به صحنه می باشند

توضیحات منو:

 • منوی نرمال و اکونومی:
  • Welcome درینک
  • 8 طعم ظرف مزه
  • شام کامل به صورت پرسی + سالاد فصل
  • نوشیدنی غیر الکلی شامل انواع آب میوه ، کولا، فانتا، و آب و انواع نوشیدنی الکلی  (آب جو ، شراب سفید و قرمز) بصورت نا محدود
  • محل نشستن بصورت مشترک (میز های 10 نفره و بیشتر
 • منوی VIP و V-VIP 
  • Welcome درینک
  • 8 طعم ظرف مزه
  • پیش غذا (بورک و ناگت مرغ)
  • شام کامل بصورت پرسی+ سالاد فصل
  • نوشیدنی غیر الکلی شامل انواع آب میوه ، کولا، فانتا، و آب و انواع نوشیدنی الکلی  (آب جو ، شراب سفید و قرمز، استانبول ودکا، جین و راکی) بصورت نا محدود
Event Details
Leave a Comment
Event Details