کنسرت بزرگ شهره در استانبول

پیشنهاد ویژه

کنسرت بزرگ شهره در استانبول – کشتی سوداتور

تاریخ برگزاری:
13 & 16 June
7 & 9 July
22 & 25 Augusst
1&5 September


تهیه بلیت بدون نیاز به کردیت کارت و از روی نقشه سالن

[tc_seat_chart id=”4170″ show_legend=”true” button_title=”نمایش نقشه سالن و تهیه بلیت” subtotal_title=”Subtotal” cart_title=”پرداخت”]

توضیحات:

  • تیکت های اکونومی و نرمال هر دو در طبقه همکف می باشند با این تفاوت که بلیت های نرمال کاملا نزدیک به صحنه و بلیتهای اکونومی عقب تر قرار دارند
  • تیکت های vip در طبقه سوم کشتی واقع می باشند
  • تیکت های vvip در طبقه دوم دارای بهترین دید به کشتی می باشند

     

Event Details