کنسرت بزرگ شهرام شبپره در استانبول

کنسرت بزرگ شهرام شبپره در استانبول – کشتی سوداتور

تاریخ برگزاری:

از تاریخ 2 ژانویه 2020 الی  9 ژانویه 2020


تهیه بلیت بدون نیاز به کردیت کارت و از روی نقشه سالن

توضیحات:

  • تیکت های اکونومی و نرمال هر دو در طبقه همکف می باشند با این تفاوت که بلیت های نرمال کاملا نزدیک به صحنه و بلیتهای اکونومی عقب تر قرار دارند
  • تیکت های vip در طبقه سوم کشتی واقع می باشند
  • تیکت های vvip در طبقه دوم دارای بهترین دید به کشتی می باشند

     

Event Details
Tickets
Ekonomi
Normal
VIP
V-VIP