پارتی بزرگ رادیو جوان در استانبول|6 شهریور 98

پارتی بزرگ رادیو جوان در استانبول

با حضور بهترین دی جی های ایرانی

DJ AL

DJ AMIR MORADI
DJ SHB

در نابت کلاب مجلل MASQUERADE

6 شهریور برابر با 28 آگست

_____________

تهیه بلیت بدون نیاز به کردیت کارت و بدون کارمزر اضافی

 

Event Details
انواع بلیت
Leave a Comment
Event Details