کنسرتXBAND – ANITA & DONYA در استانبول

کنسرتXBAND – ANITA & DONYA در استانبول

28 آذر 1400 برابر با 19 دسامبر

JOLLY JOCKER VADI ISTANBUL (LOCATION)

(داشتن PCR تست منفی و یا 2 دوز واکسن الزامیست )

 


Event Details
Leave a Comment
Event Details