کنسرت بزرگ “مصطفی سندل” در استانبول

کنسرت بزرگ ” مصطفی سندل” در استانبول

سالن محلل ” Vadi Istanbul Acik Hava”

تاریخ: 26 اکتبر برابر با 4 آبان

Event Details
انواع تیکت
Tribun 1
Tribun 2
Tribun 3
Ayakta
Leave a Comment