کنسرت بزرگ معین در استانبول

کنسرت بزرگ معین در استانبول

6 شهریور 1398

در سالن مجلل LUTFI KIRDAR ANADOLU AUDITORIUM

 


     
نمای داخل سالن
انواع بلیت
Moein VIP
50,050,000
  • USD: 175$
Moein Row 1-8
35,750,000
  • USD: 125$
Moein Row 9-17
28,600,000
  • USD: 100$
Moein Row 18-24
24,310,000
  • USD: 85$
Moein Balcony Center
17,160,000
  • USD: 60$
Moein Balcony L-R Rear
20,020,000
  • USD: 70$
Moein Balcony L-R Rear
22,880,000
  • USD: 80$
نظر خود را بنویسید
جزئیات رویداد
واحد ارزی / Currency
USD, $ IRR, ﷼