کنسرت بزرگ لیتو و خلسه در استانبول

اختصاصی

یک بار دیگر استانبول

با حضور ستاره های رپ فارسی

LEITO و KHALSE

7 آگست برابر با 16 مرداد

در نایت کلاب مجلل ماسکورید

ارائه ای از: بانگ ایونت ترکیه

 

Event Details