کنسرت بزرگ لیتو و آنیتا در استانبول

ORIGINAL
leito anita concert

کنسرت بزرگ لیتو و آنیتا در استانبول

26 February / 7 اسفند

نایت کلاب  مجلل Masquerade

باز شدن درب:  23:00

Event Details
Normal

ایستاده از نیمه تا انتهای سالن

همراه با یک شات نوشیدنی رایگان

VIP STAND

ایستاده / کنار استیج

1 باتل ودکا

ظرفیت 4 نفر

قیمت برای 4 نفر

نفر اضافی: 40 دلار برای هر نفر

VIP LODGES / UP FLOOR

طبقه بالا

2 باتل ودکا

ظرفیت 6 نفر

قیمت برای 6 نفر

VIP LODGES/DOWN FLOOR

طبقه پایین

2 باتل ودکا یا ویسکی یا تکیلا

1 باتل شامپاین

ظرفیت 8 نفر

قیمت برای 8 نفر

VIP LODGES / KING / KRAL

طبقه پایین

3 باتل ودکا یا ویسکی یا تکیلا

1 باتل شامپاین

ظرفیت 10 نفر

قیمت برای 10 نفر

Event Details
Sponsors