کنسرت بزرگ “ایلیاس یالچینتاش” در استانبول

کنسرت بزرگ ایلیاس یالچینتاش در استانبول

سالن بزرگ “SANAT PERFORMANCE”

9 آگست برابر با 18 مرداد

 

Event Details
انواع بلیت
ILYAS Cat 1
ILYAS Cat2
ILYAS Cat3
Leave a Comment
Event Details
Event Tags