کنسرت حمید طالب زاده در استانبول| تور کشتی | تابستان 1401

کنسرت حمید طالب زاده در استانبول – کشتی سوداتور


توضیحات تایپ بلیط:

  • تیکت های اکونومی و نرمال هر دو در طبقه همکف می باشند با این تفاوت که بلیت های نرمال کاملا نزدیک به صحنه و بلیتهای اکونومی عقب تر قرار دارند
  • تیکت های vip در طبقه سوم کشتی واقع می باشند
  • تیکت های vvip در طبقه دوم دارای بهترین دید به کشتی می باشند

Event Details
Leave a Comment