کنسرت بزرگ “پایداری” در استانبول

کنسرت بزرگ پایداری “عرفان، جیدال و ایمانمون” در استانبول

16 اکتبر ، 24 مهر 1398

در نایت کلاب مجلل “ماسکورید MASQERADE

تهیه تیکت بدون نیاز به کردیت کارت
Event Details
انواع تیکت
NORMAL

همراه با یک نوشیدنی‌ رایگان الکلی

GOLD

۲ نوشیدنی‌ رایگان الکلی
عکس یادگاری با آرتیست ها
(تعداد فقط ۵۰ نفر برای فروش)

VIP Stand - Front Stage

شامل ۱ شیشه نوشیدنی ودکا ویسکی‌یا تکیلا

کنار استیج

ظرفیت : ۵ نفر

VIP Lodge Balcony

لوژ های کوچک با حرف K مشخص شده اند
شامل ۲ باتل برای ۴ نفر

VIP Lodge - Down Floor

شامل دو باتل ودکا ویسکس یا تکیلا
۱ شیشه شامپاین
ظرفیت ۸ نفر

VIP Lodge Kral/King

شامل سه باتلودکا ویسکسی یا تکیلا
1 شیشه شامپاین
ظرفیت: ۱۰ نفر

Leave a Comment