Jon Bon Jovi – Moscow

کنسرت بزرگ و هیجان انگیز JON BON JOVI در شهر زیبای موسکو (روسیه)

31 می برابر با 10 خرداد 1398

در استادیو زیبای OK “Luzhniki

نقشه محل بزگراری و جدول قیمت ها:

TICKET TYPE

USD

Cat1

A 109-108-107

 $        398

Cat2

C135-C137-C136-C138

 $        318

Cat3

A110-C134-A111

 $        299

Cat4

A113-C133-C132-A112

 $        199

Cat5

A114-C131

 $        179

Cat6

 FAN ZONE (FRONT STAGE) – A115-C130

 $        159

Cat7

D126-D118-D121-A116-D117-C129-D127-D128-D174-

 $        139

Cat8

C242-A209

 $        100

Cat9

C239-C240-C241-A211-C238

 $          90

Cat10

D228-D221-D223-D222-D226-D227

 $          80

Cat11

D220-D229-D218-D219-D230-D231

 $          70

Cat12

A212-A213-C236-C237-C235-A214

 $          50

 

Event Details
تیکت ها
Cat 1
A109 -108 -107
Cat 2
C135-C137-C136-C138
Cat 3
A110-C134-A111
Cat 4
A113-C133-C132-A112
Cat 5
A114-C131
Cat 6
FRONT STAGE - A115-C130
Cat 7
D126-D118-D121-A116-D117-C129-D127-D128-D174
Cat 8
C242-A209
Cat 9
C239-C240-C241-A211-C238
Cat 10
D228-D221-D223-D222-D226-D227
Cat 11
D220-D229-D218-D219-D230-D231
Cat 12
A212-A213-C236-C237-C235-A214
Leave a Comment