برنامه ویژه تحویل سال نو | نوروز 1401

Avaiable

برنامه ویژه تحویل سال نو | نوروز 1401

در تاریخ 29 اسفند 1400 – ساعت 18:00 تا 24:00

در سالن فوجی بالو سوییس هتل استانبول

با حضور
سيبل توزون، رضا هان، دى جى شِبى و شوى پركاشن با محسن عزيز
شوى رقص و انواع برنامه هاى متنوع دیگر
در سوییس هتل سالن فوجی بالو 20 مارچ برابر با ۲۹ اسفند ماه
شروع برنامه از ساعت 18:00 الی 24:00
قیمت ها همراه با انواع پيش غذاهاى سرو شده روى ميزها / غذاى اصلى / دسر و نوشيدنيهاى غير الكلی برای هر نفر بزرگسال
می باشد و
نوشيدنيهاى الكلى اكسترا خواهد بود
از کودکان زیر ۳ سال
هزینه ای شارژ نمی شود.

Event Details
Event Details
Event Tags